Logo Witonia

Publiczny wykaz danych

GMINA WITONIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Publicznie dostępny wykaz danych
Zawiera poniższe rodzaje dokumentów:
Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego. Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów. Polityki, strategie, plany lub programy. Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska. Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych. Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych. Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium. Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowania ekofizjograficzne. Rejestry substancji niebezpiecznych. Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska. Rejestry poważnych awarii. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Inne dokumenty.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH      (link)

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Włodarczyk

Godz.przyjęć interesantów:

w godz. pracy urzędu 730-1530 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.